เที่ยวยุโรป ๒๔๗๓

เที่ยวยุโรป ๒๔๗๓

หนังสือบันทึกการเสด็จประพาสยุโรปของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ.๒๔๗๓ จัดพิมพ์พร้อมภาพประกอบที่คัดเลือกจากอัลบั้มภาพถ่ายส่วนพระองค์ นำเสนอบันทึกการเดินทาง ประกอบด้วย

  • เที่ยวยุโรปครั้งแรก จดหมายเหตุรายวันของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล พระนิพนธ์ หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล
  • ระยะทางสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. ๒๔๗๓ พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  • ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพไปยุโรป บันทึกของรองอำมาตย์เอกสมบูรณ์ โชติจิตร

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยสมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในอากาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ปิดเทอมใหญ่ หัวใจเดินทาง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)914 ท772 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)914 ท772 2561CHECK SHELVES
Arts LibraryD922 ท277CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 21