Home  /  OAR Recommended Books


มองกองทัพผ่านผลงานรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

หนังสือนำเสนอเนื้อหา รัฐบุรุษผู้เดินตามรอยพระยุคลบาท จากแดนใต้สู่เมืองหลวง บทบาทและพัฒนาการของกองทัพบก เมือเข้ารับการศึกษาในรั้ว จปร. หลักสูตรโรงเรียนทีฆนิคทหารบก จากสมรภูมิอินโดจีนสู่สงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อไปศึกษาต่างแดน ทางเดินสู่ตำแหน่งสูงสุดในเหล่าทหารม้า ดับไฟอีสานด้วยนโยบายการเมืองนำการทหาร ผู้บัญชาการทหารบกคนที่ 20 และอำลาชีวิตราชการทหาร

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤษภาคม 2562