บารมีทางการเมือง : พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

บารมีทางการเมือง : พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

... ระยะเวลาการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ 20 ปี ในสมรภูมิภาคอีสาน สุดท้ายตกผลึกเป็นนโยบายการเมืองนำการทหาร สามารถเอาชนะคอมมิวนิสต์ได้ผลสำเร็จ ถือเป็นผู้นำทางทหารขั้นสูงสุด

ระยะเวลาการเป็นนายกรัฐมนตรี 3 สมัย ได้สะท้อนผ่านวิกฤติการเมืองครั้งสำคัญ ๆ หลายครั้ง ก็สามารถข้ามผ่านไปอย่างสุขุมลึกซึ้ง ถือเป็นผู้นำทางการเมืองยาวนาน และมีบารมีมากที่สุด ทั้งขณะอยู่ในตำแหน่งและหมดวาระไปแล้ว... (คำนิยม)

หนังสือนำเสนอ บารมีทางการเมืองคืออะไร วัฒนธรรมการเมืองไทยเป็นอย่างไร บารมีทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี คนที่ 16 ปัจจัยส่งเสริมการเกิดบารมีทางการเมือง ฐานที่มาบารมีทางการเมือง และ บทสรุปบารมีทางการเมือง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤษภาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 96979CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.9593 ข136บ 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)320.9593 ข136บ 2561CHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 ข136บ 2561CHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 ข136บ 2561CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 12