ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หนังสือจัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประกอบด้วยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมัยอยุธยาถึงรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เอกสารทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้มีทั้งที่เป็นเอกสารต้นฉบับหนังสือสมุดไทยที่ยังไม่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่มาก่อน และอีกส่วนเคยจัดพิมพ์เผยแพร่แล้วโดยรวมเอกสารชุดต่าง ๆ รายละเอียดรวมถึงภูมิหลังของเอกสารปรากฎอยู่ในคำอธิบายของเอกสารแต่ละเรื่อง นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาว่าด้วยความเป็นมา ความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนองค์ความรู้จากการตรวจสอบชำระเอกสารเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤษภาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)390.22 ปร354 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.22 ปร354 2562CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 32