พระบรมราชาภิเษก ฉัฐราชมหาจักรีวงศ์

พระบรมราชาภิเษก ฉัฐราชมหาจักรีวงศ์

หนังสือพระบรมราชาภิเษก ฉัฐราชมหาจักรีวงศ์ มี 2 เล่ม เล่มต้น เป็นจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยุ่หัว ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงมุรธาธรในขณะนั้นทรงเรียบเรียงขึ้น เล่มปลาย เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้งสองคราว พิมพ์รวมกับเอกสารภาษาต่างประเทศซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องและบันทึกแปลจากบันทึกของชาวต่างประเทศที่เข้ามาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤษภาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 394 พ342LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[RA] 394 พ342LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)923.1593 มก113 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)923.1593 มก113 2561CHECK SHELVES
Arts Library : Rarebook CollectionRB DS568 ม247พLIB USE ONLY
Arts Library : Rarebook CollectionRB DS568 ม247พLIB USE ONLY
CU Memorial Hall Library923.1593 ม12พฉSTAFF ONLY
CU Memorial Hall Library923.1593 ม12พฉSTAFF ONLY

updated by Sumal Chausaraku

views 181