อย่าให้โลกเป็นกรงขังคุณ (The Happiness of Pursuit)

อย่าให้โลกเป็นกรงขังคุณ (The Happiness of Pursuit)

... ในโลกที่คนส่วนใหญ่ถูกกักขังด้วยข้อจำกัดที่ตัวเองสร้างขึ้นและความคาดหวังของคนอื่น คนกลุ่มหนึ่งกลับเลือกที่จะทำในสิ่งที่ต่างออกไป โดยตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย แปลกประหลาด หรือถูกดูแคลนว่าทำไปเพื่ออะไร แล้วลงมือทำอย่างไม่ลดละโดยไม่สนว่าใครจะมองอย่างไร เพราะพวกเขารู้ดีว่า หนทางเดียวที่จะใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริงคือการทำสิ่งที่มีความหมายสำหรับตัวเอง... (ปกหลัง)

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา 3 ตอน 17 บท

ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้น – อารัมภบท: ชีวิตคือการเดินทาง ตื่น ความไม่พอใจครั้งใหญ่ เสียงหัวใจเรียกร้อง เล่าสู่กันฟัง: ความกล้า จุดเปลี่ยนของชีวิต

ตอนที่ 2 ออกเดินทาง – พึ่งพาตัวเอง ผจญภัยทุกวัน เล่าสู่กันฟัง: กิจวัตร เวลากับเงิน รายการสิ่งที่อยากทำตอนมีชีวิต มุ่งหน้าต่อไป รักที่จะสร้าง รวมพลัง เล่าสู่กันฟัง: ฟันฝ่า ขบถเพื่อการหนึ่ง หนทางที่ยาวไกล คราวเคราะห์

ตอนที่ 3 จุดหมายปลายทาง – การพลิกโฉม เล่าสู่กันฟัง: ผู้คนที่พบเจอระหว่างทาง กลับบ้าน บทสุดท้าย

และ ภาคผนวก: บทเรียนระหว่างการเดินทาง

หนังสือแนะนำ “วิถี วิธี ของความสุข” เดือน มกราคม 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.1 ก684อ 2562DUE 01-11-22
Central Library (5th Floor)158.1 ก684อ 2562DUE 01-02-22

updated by Sumal Chausaraku

views 57