เดินหา Ikigai

เดินหา Ikigai

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากความสนใจมาหลายปีแล้วเกี่ยวกับ ikigai คืออะไร และการมี ikigai จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไร ทำไมความสนใจเรื่อง ikigai ถึงได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เฉพาะในเมืองไทย แต่ยังขยายออกไปทั่วโลกด้วย การเดินทางเพื่อหาคำตอบครั้งนี้ เริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อมาทำความเข้าใจอีกครั้งเกี่ยวกับ ikigai... (คำนำ)

เนื้อหาของหนังสือ เริ่มตั้งแต่ ออกเดินทาง วงกลมสี่วง ชีวิตที่อายุยืน ikigai คืออะไร คุณค่าของชีวิต ว่าด้วยความสัมพันธ์ จากวิถีสู่วิธี ค้นหา ikigai และ กลับสุ่จุดเริ่มต้น

หนังสือแนะนำ “วิถี วิธี ของความสุข” เดือน มกราคม 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.1 ก674ด 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158.1 ก674ด 2563CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 105