สมองคิดบวก ชีวิตก็พร้อมบวก (The Happiness Hack)

สมองคิดบวก ชีวิตก็พร้อมบวก (The Happiness Hack)

... ถ้าอยากจะเพิ่มพูนความสุข ประสิทธิภาพในการทำงาน ความสงบในจิตใจ และความรู้สึกอิ่มเอม คุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ ความรู้และความน่าอัศจรรย์ใจต่างก็พากันไหลบ่ามาจากแต่ละหน้าพร้อม ๆ กันกับคำอธิบายที่เรียบง่ายและชัดเจนเกี่ยวกับศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสมองของเรา ชีวิตและสมองของคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป... (คำนิยม)

... ความสุขคืออะไรกันแน่ อะไรคือสิ่งที่จะนำไปสู่ความสุข คำตอบอยู่ในหนังสือเล่มนี้ จะได้เรียนรู้การฝึกฝนตัวเอง เพิ่มความสามารถของสมอง ให้เราควบคุมสมองได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการควบคุมสมองก็เป็นหนทางสู่ความสุขและความพึงพอใจที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการปล่อยให้ตัวเองทำอะไรตามความเคยชิน... (คำนำ)

หนังสือนำเสนอเนื้อหา 6 บท อาทิ ทำความรู้จักสมอง สร้างความเชื่อมโยง ถอดปลั๊ก ควบคุมจิตใจ เปิดการทำงาน และ เข้าควบคุม พร้อมหนังสือที่แนะนำให้อ่าน

หนังสือแนะนำ “วิถี วิธี ของความสุข” เดือน มกราคม 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.4 ล514ส 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)153.4 ล514ส 2562DUE 01-11-22

updated by Sumal Chausaraku

views 47