HAPPY CITY: เปลี่ยนโฉมชีวิตด้วยการออกแบบเมือง

HAPPY CITY: เปลี่ยนโฉมชีวิตด้วยการออกแบบเมือง

หนังสือแปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Happy City: Transforming Our Lives Through Urban Design โดย Charles Montgomery นำเสนอการพัฒนาและออกแบบเมืองให้เป็นเมืองแห่งความสุข ผ่านเนื้อหา นายกเทศมนตรีแห่งความสุข เมืองเป็นโครงการสร้างความสุขตลอดมา สภาพสังคม(ที่พังทลาย) เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ไปผิดทาง เราจะใกล้ชิดกันมากขึ้นได้อย่างไร ความเป็นมิตร เมืองเคลื่อนที่สะดวก1 (การเคลื่อนที่ทำให้เรารู้สึกอย่างไรและทำไมเราจึงไม่รู้สึกดีกว่านั้น) เมืองเคลื่อนที่สะดวก2 (อิสรภาพ) เมืองเพื่อใคร ทุกสิ่งเชื่อมโยงกัน ปรับเปลี่ยนชานเมืองแบบกระจายตัว และช่วยเมืองเท่ากับช่วยตัวเราเอง

หนังสือแนะนำ “วิถี วิธี ของความสุข” เดือน มกราคม 2565


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)307.1416 ม263ฮ 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)307.1416 ม263ฮ 2562DUE 01-11-22

updated by Sumal Chausaraku

views 50