พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ

หนังสือรวบรวมเรื่องราวที่ชาวต่างชาติบันทึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ 3 พระองค์ คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อพุทธศักราช 2394 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งโปรดให้จัดขึ้นสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อทรงรับสิริราชสมบัติขณะพระชนมายุ 16 พรรษา พุทธศักราช 2411 ต่อมาเมื่อพระชนมายุครบ 20 พรรษาและทรงลาผนวชแล้ว จึงโปรดให้จัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่สองในพุทธศักราช 2416 และลำดับสุดท้ายคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งโปรดให้จัดขึ้นเป็น 2 งานคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเฉลิมราชมณเฑียร เมื่อวันวันที่ 11 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2453 และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พุทธศักราช 2454

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤษภาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)390.22 พษ376 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.22 พษ376 2562CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 276