ศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคน (A Vessel of Humanity That Fills Up More)

ศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคน (A Vessel of Humanity That Fills Up More)

คนฉลาดนั้นคิดทุกคำที่พูด แต่จะไม่พูดทุกคำที่คิด แนวคิด “ชามคำพูด” กล่าวไว้ว่า เราทุกคนล้วนมีชามคำพูดเป็นของตัวเอง ขนาดของชามแต่ละใบนั้นจะขึ้นอยู่กับจิตใจของผู้พูด... หนังสือเล่มนี้เป็นมากกว่าวิธีพูดให้เก่งแบบทั่ว ๆ ไป แต่จะกระตุ้นให้คิดเกี่ยวกับความหมายของชามคำพูด แนะนำวิธีทำให้ชามคำพูดมีขนาดใหญ่และลึกขึ้น วิธีสร้างพลังในการเข้าใจตนเองและคนอื่นด้วย... (คำนำ)

ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา 5 บท พร้อมบทส่งท้าย
บทที่ 1 คนที่โดดเดี่ยวเพราะคำพูด – คำพูดของตัวคุณคล้ายตัวคุณ เหตุผลที่คุณใช้คำนั้น คนที่มีชามคำพูดใหญ่ ใจเปลี่ยนคำพูดก็เปลี่ยน การพูดให้สมกับเป็นตัวเอง...
บทที่ 2 การขัดเกลาชามคำพูดของตัวเอง – สิ่งที่ความรู้สึกบอกคุณ การวิเคราะห์ความรู้สึก ความรู้สึกคือของขวัญ ชุดความคิดที่สร้างขึ้นในสมอง ทั้งฉันและเธอต่างก็เป็นคนที่ดีใช้ได้ นิสัยพูดไม่คิด ตรวจสอบนิสัยการพูดของตัวเอง...
บทที่ 3 เทคนิคการฟังเพื่อขยายขนาดชามคำพูด – ถึงคุณที่กระหายการพูด ถึงคุณที่เข้าใจการฟังผิดไป ถึงคุณที่ต้องการมีทักษะการฟัง
บทที่ 4 เทคนิคการพูดที่ทำให้ชามคำพูดลึกขึ้น –เหตุใดเราจึงไม่ถาม เหตุใดเราจึงต้องถาม และ ต้องถามอย่างไร
บทที่ 5 คำพูดนั้นอยู่รอบตัวเรา – การทำคำพูดให้ว่าง การรับผิดชอบต่อคำพูด การเชื่อมโยงกับตัวเอง กฎ 3 ข้อของความสัมพันธ์ วิธีของซีรึมและวิถีของวอลตซ์
บทส่งท้าย คำพูดเติบโตตามหัวใจ

หนังสือแนะนำ “การพูดและวาทศิลป์” เดือน พฤศจิกายน 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)808.51 ค451ศ 2563DUE 03-12-21
Central Library (4th Floor)808.51 ค451ศ 2563DUE 15-12-21

updated by Sumal Chausaraku

views 117