ศิลปะการใช้ถ้อยคำเพื่อจูงใจคน (The Arts of Using Words for Persuasion)

ศิลปะการใช้ถ้อยคำเพื่อจูงใจคน (The Arts of Using Words for Persuasion)

… หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมศาสตร์และศิลปะแห่งการใช้พลังอันแสนวิเศษของถ้อยคำมาเป็นคู่มือสำหรับฝึกฝน เสริมทักษะด้านการพูด แนะนำกลเม็ด วิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล สถานการณ์ และช่วงเวลา เพื่อใช้ถ้อยคำไปสู่ความสำเร็จ... (คำนำ)

เนื้อหาประกอบด้วย 15 บท อาทิ พลังวิเศษแห่งถ้อยคำ ผูกใจและเอาชนะคนด้วยชุด ส/ผ รัศมีแห่งถ้อยคำในบุคลิกลักษณะอันดึงดูดใจและวงแห่งความประทับใจทำงานได้อย่างไร ไม่มีอะไรเหมือนกับการจูงใจคน สร้างสูตรคำพูดเพื่อความสำเร็จ สอนตัวเองโดยใช้ถ้อยคำ การสื่อสาร: ด้ายทองแห่งความสำเร็จ สิ่งสำคัญสำหรับค้ำจุนชีวิตคือถ้อยคำ ถ้อยคำคือเครื่องกระตุ้นซึ่งควบคุมชีวิตคุณ เราจะทำลายเครื่องกีดขวางอันแน่นหนาทางสังคมได้อย่างไร จงสร้างแรงกดดันด้วยตนเองโดยอาศัยพรสวรรค์ในการพูด คุณรู้สึกว่ามีเสียงเพลงดังมาไหม กดปุ่มที่ถูกต้องในจินตนาการของคนหมู่มาก จงรุ่งโรจน์อยู่ในศิลปะของการพูดในที่สาธารณะ

หนังสือแนะนำ “การพูดและวาทศิลป์” เดือน พฤศจิกายน 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)808.51 ซ548ศ 2563DUE 16-12-21
Central Library (4th Floor)808.51 ซ548ศ 2563CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 99