Home  /  OAR Recommended Books


โลกทั้งใบบนไหล่ลูกสาว

หนังสือเล่มนี้ อิชิฮาระ คาชุโกะ นักเขียน ผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา และประธานสถาบันให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา ชาวญี่ปุ่นนำเสนอเนื้อหา 8 บท ได้แก่ ทำไมแม่กับลูกสาวถึงมีความสัมพันธ์น่าหนักใจ ต้นตอของปัญหาความสัมพันธ์มาจากพ่อแม่ “พ่อแม่ลูกต้องเข้าใจกันสิ” งั้นเหรอ... ไม่ใช่หรอก ให้เริ่มจากยอมรับก่อนเข้าใจกันและกัน เหตุผลแท้จริงว่าทำไมพ่อแม่ลูกไม่เข้าใจกัน บทเรียนว่าด้วยการเอาใจออกห่างจากพ่อแม่ บทเรียนว่าด้วยการเลิกบ่นว่าตัวเองทุกวัน และเพื่อให้แม่ลูกใช้ชีวิตของตนเอง

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “รู้รอบครอบครัว” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2562