ทุกอย่างในชีวิตเริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ (Thinking organize skill)

ทุกอย่างในชีวิตเริ่มจากความคิดที่เป็นระเบียบ (Thinking organize skill)

หนังสือที่ผู้เขียน พกจูฮวัน ผู้บริหารสถาบันวิจัยการจัดระเบียบความคิด ได้ให้ความรู้และวิธีการจัดระเบียบความคิดด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ช่วยการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด สามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์ ถ่ายทอดผ่านเนื้อหา 7 บท

  • บทที่ 1 การค้นพบครั้งใหม่ของการจัดระเบียบความคิดที่เราไม่เคยรู้ – การจัดระเบียบความคิดจำเป็นสำหรับใคร ลักษณะเด่นของคนที่มีทักษะการจัดระเบียบความคิด การจัดระเบียบความคิดคือเทคนิค
  • บทที่ 2 เหตุผลที่คุณจัดระเบียบความคิดไม่ได้ – เทคนิคการจัดระเบียบความคิด มองความคิดให้เป็นรูปธรรม ใช้เครื่องมือจัดระเบียบความคิด ใช้หลักการจัดระเบียบความคิดให้เป็นประโยชน์
  • บทที่ 3 วิธีการจัดการความคิดที่ซับซ้อนอย่างชาญฉลาด – แผนกลยุทธ์ทักษะการจัดการความคิด, Mandara Art, Mind Map, Logic Tree 3
  • บทที่ 4 วิธีนำความคิดง่าย ๆ มาวางแผนเป็นไอเดีย – การวางแผนคือการจัดระเบียบความคิด, Brainstorming, Brainwriting, Question Map, วิธีเขียนแผนงานในหน้าเดียว...
  • บทที่ 5 ทักษะการจัดระเบียบการอ่านให้จดจำได้นาน – ทักษะการจัดระเบียบการอ่าน 3 ขั้นตอน...
  • บทที่ 6 ถ้าจัดระเบียบความคิดได้ จะได้ทักษะการพูดเป็นของแถม – ความจำเป็นของการจัดระเบียบความคิดก่อนพูดต่อหน้าสาธารณชน กระบวนการจัดระเบียบความคิดเพื่อการพูดต่อหน้าสาธารณชน 5 ขั้นตอน...
  • บทที่ 7 พลังการจัดระเบียบความคิดช่วยเปลี่ยนชีวิต – ทักษะการจัดระเบียบชีวิต 3 อย่าง การเขียนไดอารี่ กราฟชีวิต Buckect List

หนังสือแนะนำ “ความคิดและการคิด” เดือน พฤษภาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.42 พ111ท 2562DUE 31-07-21
Central Library (5th Floor)153.42 พ111ท 2562DUE 31-07-21

updated by Sumal Chausaraku

views 56