5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น : ฉลาดแบบไม่ต้องพึ่งใคร

5 ทักษะการคิดฉบับญี่ปุ่น : ฉลาดแบบไม่ต้องพึ่งใคร

… ถ้าคุณเคยโดนทักว่า “คิดให้รอบคอบหน่อยซิ” แต่ไม่รู้ว่าจะต้องคิดอย่างไร หรือเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับ “การคิดอย่างมีเหตุผล” มาบ้าง แต่นำมาใช้จริงไม่ได้ ผมเชื่อว่าเมื่อคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครบทุกหน้า คุณจะเข้าใจวิธีการคิดอย่างแจ่มแจ้งและรู้วิธีฝึกฝนการคิดเหล่านั้นด้วย... (บทนำ)

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียน ฮิเดโนริ ชิบาโมโตะ ได้นำเสนอทักษะการคิด ผ่านเนื้อหา 7 บท

  • บทที่ 1 เรื่องกังวลของทุกคน - ลักษณะเฉพาะของคนคิดไม่รอบคอบ อย่าคล้อยตามสิ่งที่มองเห็น ทักษะเชิงมโนทัศน์คืออะไร องค์ประกอบสำคัญในทักษะเชิงมโนทัศน์...
  • บทที่ 2 ขั้นตอนการแก้ปัญหากับทักษะการคิดทั้ง 5 - นิยามปัญหา เข้าใจสถานการณ์ตรงหน้า วิเคราะห์สาเหตุ ออกมาตรการแก้ไข ประเมิน วางแผน และลงมือดำเนินงาน มองย้อนกลับมา ทักษะการคิดทั้ง 5 และ กับดักความคิด
  • บทที่ 3 ทักษะการเปลี่ยนความคิดให้เป็นคำพูด - วิธีฝึกฝนเพื่อเปลี่ยนความคิดให้เป็นคำพูด ความแตกต่างของการจัดการและการควบคุม นิยามบทบาทของตัวเอง วาดภาพความแตกต่างของปัญหากับโจทย์...
  • บทที่ 4 ทักษะการเชื่อมโยง - ความสัมพันธ์แบบต่าง ๆ ทำไมการจัดการโปรเจกต์ถึงยาก...
  • บทที่ 5 ทักษะด้านโครงสร้าง - มองปัญหาในด้านโครงสร้าง เขียนกระบวนการทำงานด้วย Process Flow Diagram และนำมาใช้ โครงสร้างของการให้เหตุผล...
  • บทที่ 6 ทักษะการดึงใจความสำคัญ หรือ การคิดรวบยอด
  • บทที่ 7 ทักษะการขึ้นลงบันไดที่มองไม่เห็น หรือ ความสามารถในการบูรณาการ

หนังสือแนะนำ “ความคิดและการคิด” เดือน พฤษภาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.42 ช574ห 2562DUE 31-07-21
Central Library (5th Floor)153.42 ช574ห 2562DUE 31-07-21

updated by Sumal Chausaraku

views 31