Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


ที่ (น่า)ทำงาน: ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างที่ทำงานชั้นยอด (The Best Place to Work : The Art and Science of Creating and Extraordianary Workplace)

ที่ (น่า)ทำงาน: ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างที่ทำงานชั้นยอด (The Best Place to Work : The Art and Science of Creating and Extraordianary Workplace)

... ตลอดหนังสือเล่มนี้ เราจะได้พบกับคนเก่ง ๆ ได้ฟังเรื่องราวพวกเขา แต่ละคนจะให้มุมมองเฉพาะซึ่งทำให้เราเข้าใจว่าสถานที่ทำงานชั้นยอดนั้นเป็นอย่างไร ความลับของสถานที่ทำงานที่มีความสุขไม่ใช่การทุ่มเทเงินมากขึ้น แต่เป็นการสร้างสภาพเงื่อนไขที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้ดีที่สุด... (บทนำ)

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนซึ่งเป็นนักจิตวิทยาสังคม นำเสนอความรู้ความเข้าใจทางจิตวิทยาที่สามารถเปลี่ยนองค์กรให้เป็นสถานที่ทำงานชั้นยอด ผ่านเนื้อหา 3 ภาค พร้อมบทสรุป

ภาคหนึ่ง: การออกแบบที่ทำงานเพื่อสร้างสุดยอดประสบการณ์ อาทิ เราให้ค่าความสำเร็จมากเกินไป ทำไมที่ทำงานชั้นยอดจึงให้รางวัลความล้มเหลว พลังของสถานที่ การออกแบบมีผลต่อความคิดของเราอย่างไร ทำไมบริษัทควรจ้างให้เราเล่น เราจะเปลี่ยนกลุ่มคนแปลกหน้าเป็นชุมชนมิตรสหายได้อย่างไร…

ภาคสอง: แรงจูงใจสู่ความเยี่ยมยอด อาทิ ความย้อนแย้งของการเป็นผู้นำ ทำไมผู้นำที่ชอบใช้อำนาจจึงมีทีมงานที่ไร้ประสิทธิภาพ ทำไมการคิดแบบเจรจาต่อรองกับคนร้ายจึงช่วยเพิ่มความสามารถในการโน้มน้าวและจูงใจได้ ทำไมผู้บริหารที่ดีต้องใส่ใจพฤติกรรมของตัวเอง...

ภาคสาม: การดึงดูดและรักษาพนักงานหัวกระทิไว้ อาทิ เห็นสิ่งที่ผู้อื่นไม่เห็น จะขจัดจุดบอดในการสัมภาษณ์ซึ่งบดบังศักยภาพที่แท้จริงได้อย่างไร...

บทสรุป: สามกุญแจสำคัญในการสร้างที่ทำงานชั้นยอด

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การทำงาน” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.3 ฟ136ท 2563CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.3 ฟ136ท 2563DUE 03-05-21LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram