Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


ทำไมเราไม่ฟังกัน : สิ่งสำคัญที่หล่นหายเมื่อเราไม่ตั้งใจฟัง

ทำไมเราไม่ฟังกัน : สิ่งสำคัญที่หล่นหายเมื่อเราไม่ตั้งใจฟัง

...การพูดที่ไม่ได้มาจากการฟังนั้น คือ ต้นตอของการทะเลาะเบาะแว้งและความขัดแย้งทั้งปวง ตั้งแต่ปัญหาในบ้านไปจนถึงสงครามที่เดือดร้อนผู้คนเรือนล้าน ขณะที่การไม่ฟังสามารถก่อปัญหาได้มากมาย การฟังก็สามารถสยบปัญหาได้ตั้งแต่มันยังไม่เกิดด้วยซ้ำ ... (คำนำ)

เนื้อหาในเล่ม อาทิ ศิลปะการฟังที่สาบสูญ ความรู้สึกเชื่อมประสาน: ประสาทวิทยาของการฟัง ฟังเสียงของความสงสัยใคร่รู้: สิ่งที่เราเรียนรู้จากเด็กวัยเตาะแตะ รู้นะว่าจะพูดอะไร: ข้อสันนิษฐานก็เหมือนกับที่อุดหู การตอบสนองแบบไม่รู้ระดับเสียง: ทำไมคนถึงชอบคุยกับสุนัขตัวเองมากกว่า พูดอย่างเต่า คิดอย่างกระต่าย: ความต่างระหว่างคำพูดกับความคิด ฟังความเห็นที่แตกต่าง: ทำไมถึงรู้สึกเหมือนกำลังถูกหมีไล่ตาม สนใจสิ่งที่สำคัญ: การฟังในยุคแห่งข้อมูลมหาศาล การฟังแบบด้นสด: เรื่องตลกระหว่างทางไปทำงาน ฟังตัวเอง: เสียงเจื้อยแจ้วเจรจาจากข้างใน สนับสนุนการสนทนา อย่าเบี่ยงประเด็น ค้อน ทั่ง โกลน: เปลี่ยนคลื่นเสียงเป็นคลื่นสมอง สิ่งที่คำพูดปิดปังและความเงียบเปิดเผย ศีลธรรมของการฟัง: ทำไมการซุบซิบนินทาถึงดีต่อคุณ เมื่อไหร่ที่ควรหยุดฟัง...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี” เดือน กุมภาพันธ์ 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.6 ม813ท 2563DUE 01-06-21
Central Library (5th Floor)153.6 ม813ท 2563CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram