Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


คู่มือข้างหมอน จิตวิทยา ความรัก

คู่มือข้างหมอน จิตวิทยา ความรัก

... เราจะหาอีกครึ่งของชีวิตเจอได้อย่างไร เราจะรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างไร เราจะจัดการกับเรื่องจุกจิกจู้จี้ในชีวิตได้อย่างไร เราจะแก้ไขปัญหาด้วยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร เราจะอ่านพฤติกรรมและความคิดของคนรักได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้ จะไขปริศนาของพฤติกรรมคู่รัก เผยให้เห็นเจตนาและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรม... (คำนำ)

เนื้อหาในเล่ม มี 5 บท

บทที่ 1 เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับชีวิตรักและจะหาอีกครึ่งของชีวิตเจอได้อย่างไร อาทิ คุณถูกความรู้สึกควบคุมหรือไม่ อยู่ให้ไกลคนสุดโต่ง ระวังจะถูกอารมณ์ครอบงำ คุณเชื่อในรักออนไลน์ไหม รักแท้แพ้ระยะทาง: รักทางไกลใช่หรือไม่ใช่รักแท้ ความรักของคุณต้อง Perfect Match หรือเปล่า...

บทที่ 2 จัดการบาดแผลในชีวิตแต่งงาน จะรับมือกับสงครามชีวิตคู่อย่างไร อาทิ นอกใจใครเจ็บปวด ปฏิเสธความรุนแรงในครอบครัว อย่าเป็นคนดีที่ถูกเขี่ยทิ้งง่าย ๆ ความระแวงฆาตกรมือหนึ่งของชีวิตแต่งงาน...

บทที่ 3 บทวิเคราะห์ทางจิตวิทยาในชีวิตแต่งงาน เจาะลึกปัญหาชีวิตคู่ อาทิ ความจริงของอาถรรพ์รัก 7 ปี คนเกาะติดกับคนไม่แยแสในชีวิตคู่ อิทธิพลจากครอบครัวเดิมต่อการแต่งงาน ความคิดที่สกัดกั้นความสุขในชีวิตแต่งงาน...

บทที่ 4 วีธีจัดการความขัดแย้งเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตแต่งงาน จะขจัดความขัดแย้งในชีวิตคู่ได้อย่างไร อาทิ ความแตกต่างระหว่างชายหญิง อารมณ์ทางลบต้องระบาย หาวิธีเป็นผู้ชนะร่วมกัน...

บทที่ 5 สื่อสารเพื่อขจัดป้อมปราการ เคล็ดลับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสามีภรรยา อาทิ ความแตกต่างทางการสื่อสารระหว่างชายหญิง แสดงความคิดที่อยู่ภายในใจอย่างชัดเจน อย่าล้ำเส้นกันและกัน ระวังกาลเทศะในการพูดจา สื่อสารกับอีกฝ่ายด้วยภาษาคนรัก อย่าละเลยความสำคัญของอวัจนภาษา...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี” เดือน กุมภาพันธ์ 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)177.7 ฉ491ค 2562DUE 01-06-21
Central Library (5th Floor)177.7 ฉ491ค 2562DUE 01-06-21LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram