Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


ปัญญาทางการเงิน

ปัญญาทางการเงิน

... แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่คนจนขาดแคลนมากที่สุดไม่ใช่เงินแต่กลับเป็นปัญญาทางการเงิน มีเศรษฐีมากมายที่มาจากจุดที่ต่ำสุดทั้งด้านการศึกษา ชีวิตเบื้องหลัง หรือแม้แต่ด้านทุนทรัพย์ แต่เป็นเพราะสิ่งที่พวกเขามีคือปัญญาทางการเงิน หากพูดถึงเรื่องความมั่งคั่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกปัญญาทางการเงินนี่แหละ เมื่อมีสติปัญญาในด้านนี้อยู่ในระดับสูง ความมั่งคั่งก็จะพลอยสูงตามไปด้วย แต่หากไม่มีอยู่เลย ต่อให้มีทรัพย์สินมากมายแค่ไหนก็จะหมดลงในวันหนึ่ง เหมือนกับที่ศาสตราจารย์ Lee Kaifu ชาวไต้หวันกล่าวไว้ว่า ปัจจุบันเป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ การที่จะกลายเป็นมหาเศรษฐีได้นั้นขึ้นอยู่กับต้นทุนของสติปัญญาทางการเงิน สติปัญญาทางการเงินนี้จะให้ผลลัพธ์สูงเป็นร้อยเท่าพันเท่า... (คำนำ)

หนังสือที่ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา

บทที่ 1 ความจนย่อมมีสาเหตุ ความร่ำรวยก็ย่อมมีหนทาง อาทิ ฝังเงิน เมล็ดพันธุ์ 5 เมล็ด ความใฝ่ฝันของคนจน การค้นพบความมั่งคั่งของชาวบาบิโลน ปลาเล็กกับปลาใหญ่ เลือก สิงโตทองคำ ความใฝ่ฝันที่จะร่ำรวย...

บทที่ 2 บอกลาความจนเพื่อโอบกอดความรวย คนจนร่ำเรียน คนรวยฝึกฝน อาทิ หญ้าธรรมดา ๆ สายไฟกับอัญมณี นกแก้วตัวที่ราคาแพงที่สุด เมล็ดพันธุ์เหมาะกับดิน เคล็ดลับความสำเร็จ...

บทที่ 3 ใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด การหาเงินได้เป็นความสามารถ แต่การใช้เงินเป็นสติปัญญา อาทิ คำสั่งเสียของพ่อค้า เงินหนึ่งเหรียญ ของขวัญจากนางฟ้า พี่ชายและน้องชาย...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ปัญญาทางการเงิน” เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)332.024 ห337ป 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)332.024 ห337ป 2562CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram