สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู Hello Puppy, Greeting Piggy

สวัสดีปีจอหมา มาคอยท่าปีกุนหมู Hello Puppy, Greeting Piggy

… สถานที่ต่าง ๆ เมื่อกาลเวลาผ่านไปก็เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิม วังสระปทุมที่อยู่มากว่า 18 ปี ก็ยังมีสิ่งใหม่ ๆ ปรากฎขึ้น ทำให้ได้ถ่ายรูปใหม่ทุกวัน นอกบ้านทั้งในและนอกประเทศ ถึงเป็นสิ่งเดียวกันก็ไม่หยุดนิ่ง โรงเรียน ตชด. โรงเดิมที่เคยไปเยี่ยมทุก 5 ปีก็ก้าวไปข้างหน้า เด็กประถมเล็ก ๆ คนเดิม ได้เติบโตขึ้นเป็นคุณครูผู้มีความรู้สอนน้อง ๆ ต่อไป นอกนั้นได้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่ล้วนได้ร่วมสร้างชาติบ้านเมืองของเรา สถานที่นอกประเทศยิ่งได้เห็นสิ่งใหม่ ๆ ชีวิตนี้จึงมีความมหัศจรรย์ทุกวัน... ภาพถ่ายได้ช่วยให้ข้าพเจ้าได้แชร์ประสบการณ์แก่เพื่อนทั้งที่รู้จักกันมานานและเพื่อนที่ไม่เคยพบกัน ที่จริงการเขียนภาพช่วยจดจำประสบการณ์ได้มากกว่า แต่ต้องใช้เวลาและทักษะฝีมือที่ข้าพเจ้ามีไม่มาก จึงต้องถ่ายทอดด้วยเทคโนโลยีซึ่งดีขึ้น ๆ ทุกที... (พระราชนิพนธ์คำนำ)

สมุดภาพนิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2560 -2561 พร้อมคำบรรยายภาพภาษาไทยและอังกฤษ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “บรมราชกุมารีศรีจุฬาฯ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน เมษายน 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Rarebook Collection[สธ] 779.3 ท622ส 2561LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)779.3 ท622ส 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)779.3 ท622ส 2561CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 161