Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


คิดจะเป็นผู้นำ ต้องกล้าทำในสิ่งที่กลัว (Leading with Emotional Courage)

คิดจะเป็นผู้นำ ต้องกล้าทำในสิ่งที่กลัว (Leading with Emotional Courage)

... สิ่งที่ยากสำหรับการเป็นผู้นำอาจไม่ใช่เรื่องของการจัดการงานให้เรียบร้อย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน หรือตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ แต่ลึก ๆ แล้วเป็นเรื่องของความพร้อมเผชิญหน้ากับความกลัวและความอึดอัดคับข้องใจ ที่อาจเป็นตัวฉุดรั้งไม่ให้คุณทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น การต้องเริ่มบทสนทนายากๆ กับลูกน้องบางคน การให้ feedback ในเชิงลบ การบอกผู้ร่วมทีมบางคนว่าเขาไม่เหมาะกับงานนี้ มันเลยจบลงด้วยการที่คุณไม่ยอมทำมันสักทีหรือไม่ก็ต้องยอมตาม ทั้ง ๆ ที่ไม่เห็นด้วย คุณหงุดหงิดใจกับลูกน้อง แล้วเลือกตัดปัญหาด้วยการลงมือทำเองเพราะรู้สึกว่าง่ายกว่า บ่อยครั้งคุณจึงรู้สึกอ่อนล้า หมดไฟ และอาจถึงขั้นสูญเสียความเป็นตัวเองไปในที่สุด สิ่งที่ผู้นำทุกคนควรมีไม่ใช่เพียง "Emotional Intelligence" หรือ "EQ" แต่ยังต้องมี "Emotional Courage" หรือความกล้าทางอารมณ์ เพื่อจะช่วยให้สามารถเผชิญหน้ากับทุกความรู้สึก และพร้อมลงมือทำทุกสิ่งที่ควรทำด้วย... (ปกหลัง)

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้

  • องค์ประกอบที่ 1 สร้างความมั่นใจให้ตนเอง อาทิ เข้าใจตัวตนของคุณ เป็นคนที่คุณอยากเป็น
  • องค์ประกอบที่ 2 เชื่อมความสัมพันธ์กับผู้อื่น อาทิ สงสัยใคร่รู้และไว้ใจ ชัดเจนและเชื่อถือได้
  • องค์ประกอบที่ 3 ทุ่มเทให้เป้าหมาย อาทิ เพิ่มพลังโฟกัสของคุณ โฟกัสพลังของพวกเขา
  • องค์ประกอบที่ 4 สร้างความกล้าทางอารมณ์ อาทิ กล้าที่จะรู้สึก กล้าที่จะกระทำ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ภาวะผู้นำ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4092 บ821ค 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4092 บ821ค 2562CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram