Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


วิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วที่สุดในโลก

วิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วที่สุดในโลก

หนังสือที่ผู้เขียนนำเสนอเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับรวดเร็วสุดขีด 4 ขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้รับมือกับปัญหาได้ทั้งหมด มีเนื้อหา ดังนี้

  • บทที่ 1 เปิดเผยทุกเทคนิคแก้ปัญหาด้วยความเร็วสูงอย่างที่พนักงานของซอฟต์แบงค์และ Yahoo ได้รับการฝึก อาทิ แนวทางแก้ปัญหาแบบเร็วสุดยอด เกิดขึ้นจากการบริหารงานแบบเร็วสุดขีด 90 % ของปัญหาเรื่องงานแก้ไขได้ ภายใน 70 นาที เหตุผลแท้จริงว่าทำไมคนจำนวนมากล้มเหลวในการแก้ปัญหา ความเข้าใจผิด 2 ข้อของคนทั่วไป...
  • บทที่ 2 บรรลุ 4 ขั้นตอนด้วยความเร็วสูง - ขั้นตอนที่ 1 มองให้ออกว่ามีปัญหายังไงใน 10 นาที ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเส้นชัย สะสางและจัดระเบียบปัญหาใน 20 นาที ขั้นตอนที่ 3 มองเห็นภาพรวมทั้งหมดของปัญหา หาสาเหตุที่แท้จริงให้ได้ใน 30 นาที ขั้นตอนที่ 4 คิดหาทางแก้ปัญหาใน 10 นาที
  • บทที่ 3 ลงมือแก้ปัญหาด้วยความเร็วสูงโดยไม่ผิดพลาด อาทิ “รู้” กับ “ทำได้” ต่างกันโดยสิ้นเชิง มีแค่ 1 ใน 100 คนเท่านั้นที่ทำได้จริง ถ้าเผชิญปัญหาให้ลุยแบบไม่ยอมแพ้...
  • บทที่ 4 กรณีเป็นปัญหาแบบมีหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้อง ต้องแก้ให้เสร็จภายใน 3 วัน อาทิ สาเหตุ 90% ว่าทำไมหน่วยงานอื่นไม่ให้ความร่วมมือ มาจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่เพียงพอ ลองพูดคุยในหัวข้อเดียวกันกับทีมอื่น ถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการบริหารหรือการจัดการ ต้องคุยกันอย่างเปิดเผย...
  • บทที่ 5 ลงมือแก้ปัญหายากที่เกี่ยวข้องกับทั้งบริษัท ภายใน 3 เดือน อาทิ ปฏิกิริยาเมื่อเจอปัญหายาก แบ่งเป็น 5 ประเภท ปัญหายากแค่ไหน ก็คลี่คลายได้ด้วย 4 ขั้นตอนการแก้ปัญหา กุญแจไขปัญหายาก ๆ คือเมื่อได้วิธีแก้แล้ว ต้องเขียนบทสำหรับดำเนินการ รวบรวมสมาชิกหลัก กำหนดเส้นชัยร่วมกัน ทำความเข้าใจกันก่อนเริ่มเวิร์กช็อปแก้ปัญหา ใช้ 2 คำถามจนมองเห็นสาเหตุได้มากกว่า 200 ข้อ กลั่นกรองหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ แล้วจัดลำดับความสำคัญ...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.43 ค349ว 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)153.43 ค349ว 2563CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram