Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


วิธีแก้ปัญหายากให้ง่ายที่คนเก่ง (บริษัทระดับโลก) ใช้

วิธีแก้ปัญหายากให้ง่ายที่คนเก่ง (บริษัทระดับโลก) ใช้

หนังสือที่ผู้เขียน ได้นำเสนอเนื้อหา เช่น ปัญหา=ปัญญา คัมภีร์แก้ปัญหา ประเภทของปัญหา ทักษะ=กระบวนการ X เทคนิค กระบวนการแก้ปัญหาทั้ง5 ระบุปัญหาให้ชัดด้วยคำถาม What แจกแจงปัญหาด้วยคำถามแบบคุณหมอ หาหัวหน้าแก๊ง ณ จุดเกิดเหตุ หาปัญหาย่อยที่ควรจัดการก่อน ตั้งเป้าให้เร้าใจ ตั้งเป้าหมายด้วยคำถาม อะไร เท่าไร เมื่อไหร่ ตั้งสมมติฐานเพื่อวางกรอบแนวคิด ถาม “ทำไม” จนพบสาเหตุที่แท้จริง หาไอเดียแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและยาว กำหนดวิธีแก้ปัญหาและแผนงาน หาวิธีแก้ไข คำถามที่พบบ่อย หน้าที่ของผู้มีปัญญา... และ เนื้อหาพิเศษ ฝึกตีลังกากลับหลังใช้เวลาเท่าไหร่ ดีกว่า เร็วกว่า ถูกกว่า อะไรชนะ, คำถามสำคัญยังไง อะไร เท่าไหร่ เมื่อไหร่ ใช้ได้จริง ๆ หรือ, สถานที่จริง ของจริง ข้อเท็จจริง, ทำไมคนถึงไม่ควรเป็นสาเหตุของปัญหา...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.403 ว574ว 2562DUE 01-06-21
Central Library (4th Floor)658.403 ว574ว 2562CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram