Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


ออริจินอลส์ : เพราะความเหมือนไม่เคยเปลี่ยนโลก (Originals : how non-conformists change the world)

ออริจินอลส์ : เพราะความเหมือนไม่เคยเปลี่ยนโลก (Originals : how non-conformists change the world)

... ตลอดการอ่านหนังสือเล่มนี้ ฉันได้เรียนรู้ว่า ผู้สร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญมากกว่าใคร แต่ต้องเป็นคนที่แสวงหามุมมองที่กว้างไกลที่สุด... (คำนำ)

เนื้อหาหนังสือ มี 8 บท ดังนี้

  • บทที่ 1 การทำลายล้างเชิงสร้างสรรค์ – ค้นหาจุดบกพร่องในค่าเริ่มต้นอัตโนมัติ ความทะเยอทะยานเปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้าน...
  • บทที่ 2 นักสร้างสรรค์ตาบอดและนักลงทุนตาเดียว – การเสี่ยงในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ คนที่ติดกับแนวคิดตั้งต้นและพอใจในแนวทางเดิม ๆ อันตรายของสัญชาตญาณ: จุดที่สตีฟ จ็อบส์ทำพลาด มุมมองที่ถูกต้องในการคัดกรองแนวคิด...
  • บทที่ 3 หัวเดียวกระเทียมลีบ – อำนาจที่ปราศจากสถานะ สิ่งที่ไม่คุ้นเคยก่อให้เกิดการดูหมิ่น ทางที่ต้องเลือก เส้นทางที่ไม่ได้เลือก...
  • บทที่ 4 คนโง่ชอบผลีผลาม – อีกหนึ่งรหัสลับดาวินชี ศาสตร์แห่งการผัดผ่อน ผู้บุกเบิกและผู้ตามรอย วงจรชีวิตสองแบบของความคิดสร้างสรรค์...
  • บทที่ 5 โกลดิล็อกส์และม้าโทรจัน – หมกมุ่นอยู่กับความแตกต่างอันเล็กน้อย คนสุดโต่งที่ยอมอ่อนข้อ ศัตรูเป็นพันธมิตรที่ดีกว่าเพื่อนที่ชิงดีชิงเด่นกัน การสร้างความร่วมมือท่ามกลางความขัดแย้ง...
  • บทที่ 6 ต้นกำเนิดคนหัวขบถ – เกิดมาเพื่อเป็นคนหัวขบถ ทฤษฎีการเลือกลักษณะเฉพาะตัว แข่งขันด้วยการไม่แข่งขัน คำอธิบายที่ยิ่งใหญ่ ทำไมพ่อแม่ถึงไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีที่สุด...
  • บทที่ 7 ทบทวนการคิดตามกลุ่ม – โครงสร้างองค์กรกับความสำเร็จ ปัญหาเรื่องการเติบโต วัฒนธรรมแบบคิดต่าง ผู้ขับเคลื่อนและผู้สร้างอิทธิพล..
  • บทที่ 8 สร้างความสั่นคลอนไปกับการรักษาความมั่นคง – พลังบวกของการคิดลบ อย่าหมดความเชื่อมั่น แรงบันดาลใจจากภายนอก เร่งเคลื่อน การแสดงต้องดำเนินต่อไป ราดน้ำมันลงบนกองไฟ...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “คิด คิด... คิดสร้างสรรค์” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4063 ก888อ 2563CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4063 ก888อ 2563CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram