Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สร้างได้ด้วยพลังคิดบวก (POSITIVE THINKING EVERY DAY)

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สร้างได้ด้วยพลังคิดบวก (POSITIVE THINKING EVERY DAY)

หนังสือผลงานของนักเขียน Norman Vincent Peale ผู้เขียน The Power of Positive Thinking หนังสือขายดีทั่วโลก เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ได้นำเสนอถ้อยคำต่อวิถีคิดเชิงบวกทุกวันใน 1ปี เช่น

 • 1 มกราคม: เมื่อคุณมีเจตคติต่อการเอาใจใส่อย่างจริงจัง ด้วยพลังใจทั้งหมดที่คุณมี และก้าวไปพร้อมพลังคิดบวกแล้วนั้น คุณสามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้
 • 24 กุมภาพันธ์: การไว้วางใจตนเอง คือ ความลับแรกแห่งความสำเร็จ ฉะนั้นจงเชื่อมั่นและไว้ใจในตัวเอง
 • 12 มีนาคม: จงเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้และในสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะสำเร็จ
 • 8 เมษายน: ฝึกสร้างความหวัง จนกระทั่งเป็นนิสัย นั่นจะทำให้จิตวิญญาณบรรลุเป้าหมาย
 • 10 พฤษภาคม: ความลับสำคัญของการมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างคนประสบความสำเร็จคือ การหมั่นมีความศรัทธาอย่างแรงกล้า ศรัทธาอย่างลึกซึ้ง และ การยึดมั่นในการคิดบวกอยู่เสมอ
 • 15 มิถุนายน: โภชนาการที่ดี ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี คิดแต่สิ่งดี อยู่อย่างเป็นสุข คือสิ่งที่สร้างกำลังใจได้เป็นอย่างดี
 • 13 กรกฎาคม: เราสามารถปีนข้ามผ่านภูเขาลูกใหญ่นั้นได้ด้วยการคิดที่ใหญ่กว่าภูเขาลูกนั้น
 • 6 สิงหาคม: หมั่นกระตุ้นการทำงานของเราและงานที่ทำนั้นจะออกมาสำเร็จ
 • 9 กันยายน: จะเป็นผู้สำเร็จ จำต้องเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์เสียก่อนด้วยการสรรค์สร้างเพื่อให้ทุกสิ่งอย่างและทุกคนที่ใกล้ชิดนั้นมีอะไรที่ดีขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญอย่าลืมให้คือตัวเราเอง
 • 1 ตุลาคม: หากบางเรื่องทำให้เราติดขัด ลองหันเหความคิดไปทางอื่น เช่น ผ่อนคลาย ลบสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากสมอง สักพักความคิดดี ๆ จะคืนกลับมา
 • 2 พฤศจิกายน: ทัศนคติที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ นั้น เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ช่วยในการควบคุมและเรียนรู้
 • 28 ธันวาคม: ในแต่ละวันให้หาเวลาสักหนึ่งถึงสองนาทีและตะโกนออกมาด้วยถ้อยคำเหล่านี้ น่าตื่นเต้น มีพลัง มหัศจรรย์ น่าเหลือเชื่อ ยอดเยี่ยมที่สุด...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ความสำเร็จ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ตุลาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.1 พ799ค 2562DUE 01-05-21
Central Library (5th Floor)158.1 พ799ค 2562CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram