Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


คนสำเร็จ เขามีนิสัยแบบไหน? (30 days : change your habits, change your life)

คนสำเร็จ เขามีนิสัยแบบไหน? (30 days : change your habits, change your life)

หนังสือ Bestseller อันดับ1 Amazon.com หมวด Time Management โดย Marc Reklau แปลมาแล้วกว่า 10 ภาษา เนื้อหา เช่น เขียนเรื่องราวของเราใหม่ มีวินัยในตนเองและความมุ่งมั่น รับผิดชอบชีวิตของตัวเองให้เต็มที่ ความสำคัญของทัศนคติในตัวเรา เรียนรู้วิธีคิดของเอดิสัน อุปนิสัยใหม่สร้างชีวิตใหม่ รู้จักจุดแข็งของตัวเอง เขียนเป้าหมายแล้วลงมือทำ ให้เกียรติความสำเร็จของตัวเองที่ผ่านมา รู้จักบริหารเวลาของตัวเอง ทำชีวิตให้เป็นระเบียบขึ้น รู้จักปฏิเสธคนอื่น หยุดเสพสื่อบ้างก็ดี กล้าเผชิญกับความกลัว 1 ชั่วโมงที่สำคัญที่สุดของวัน ความมหัศจรรย์ของการสร้างภาพในความคิด ทำชีวิตให้ง่ายขึ้น อ่านหนังสือวันละครึ่งชั่วโมง เลิกพยายาม จงลงมือทำเลย เลิกแก้ตัว ออกแบบชีวิตในอุดมคติให้กับตัวเอง รู้จักปรับเปลี่ยนท่วงท่าและภาษากายของตัวเอง จงเป็นตัวของตัวเอง สุขภาพสำคัญที่สุด จงดูแลเป็นอย่างดี ลงมือทำให้เกิดผลงานเป็นรูปธรรม จะมีกี่ปัญหาก็ต้องเผชิญหน้าและแก้ไขให้หมด พลังแห่งการทำสมาธิ หาดนตรีเพราะ ๆ ฟังทุกวัน ใช้เวลาระหว่างเดินทางอย่างชาญฉลาด พักบ้างก็ดีนะ หาที่ปรึกษาที่ดี จงใช้ชีวิตของตัวเองให้เต็มที่ เติมให้เต็มตอนนี้เลย...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ความสำเร็จ” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน ตุลาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.1 ร753ค 2562DUE 01-09-20 BILLED
Central Library (5th Floor)158.1 ร753ค 2562DUE 01-05-21LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram