การเมืองไทยร่วมสมัย

การเมืองไทยร่วมสมัย

หนังสือ “การเมืองร่วมสมัยนี้” เป็นความพยายามของผู้เขียนที่จะอธิบายประวัติศาสตร์ฉบับย่อของการเมืองไทยหลังการปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475 จนถึงปัจจุบัน เพื่อผู้สนใจการเมืองไทยจะได้ทำความเข้าใจโดยใช้เวลาไม่นานนัก ทั้งนี้ เพื่อจะได้เห็นพัฒนาการ ภาพรวม ตลอดจนประเด็นที่เป็นปัญหาการเมืองหลักในแปดทศวรรษที่ผ่านมา... (คำนำผู้เขียน)

หนังสือที่ผู้เขียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอเนื้อหา 6 บท ดังนี้ บทที่1 รากเหง้า ภูมิหลังทางการเมืองไทยร่วมสมัย บทที่ 2 การเมืองระบอบใหม่ บทที่ 3 การเมืองหลังคณะราษฎร บทที่ 4 การเมืองร่วมสมัย บทที่ 5 ทศวรรษของความปั่นป่วนทางการเมือง บทที่ 6 การเมืองในระยะเปลี่ยนผ่าน และ เส้นเวลา ธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ และนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ประชาธิปไตย & การเลือกตั้ง” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มีนาคม 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library320.9593 บ259กCHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 บ259กCHECK SHELVES
Political Science Library320.9593 บ259กCHECK SHELVES
Political Science Library : Chula Collectionร 91 1622LIB USE ONLY
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97546CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 97546CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionร 15 017963LIB USE ONLY
Central Library (5th Floor)320.9593 บ259ก 2560CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 125