Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


นั่งนาน = ตายเร็ว

นั่งนาน = ตายเร็ว

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนนำเสนอความรู้ผ่านเนื้อหา อาทิ ทำไม “การนั่ง” จึงเป็นฆาตกรเงียบ ปัญหาและผลกระทบจากการนั่ง ท่านั่งที่คนทำงานออฟฟิศติดนิสัยและปัญหาสุขภาพที่ตามมา รู้จักกลไกการนั่งต้นทางการแก้ปัญหา การปรับท่านั่งและพฤติกรรมการนั่งเพื่อลดผลกระทบต่อร่างกาย แบบทดสอบเพื่อประเมินว่า เราต้องปรับเปลี่ยนอะไรในการนั่งบ้าง หลักการเบื้องต้นในการเลือกเก้าอี้ที่เหมาะสม การจัดอุปกรณ์บนโต๊ะทำงานให้เป็นมิตรกับร่างกาย เปลี่ยนเพียงนิด ชีวิตห่างไกลอันตรายจากการนั่ง และ การออกกำลังกายเพื่อการนั่งอย่างเป็นสุข

หนังสือเล่มหนึ่งจากหนังสือแนะนำ “การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง” เดือน พฤษภาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)613.7 ส589น 2562CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)613.7 ส589น 2562CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram