Home  /  OAR Recommended Books


ความรักใดจะไม่ปวดร้าว

ความรักเป็นแก่นเรื่องสำคัญในวรรณกรรมมาทุกยุคทุกสมัย ความเจ็บปวดจากรักเป็นอารมณ์สะเทือนใจที่สร้างวรรณกรรมและศิลปะอันซาบซึ้งใจมาตลอดกาล นวนิยายเรื่อง ความรักใดจะไม่ปวดร้าว สะท้อนให้เห็นปัญหาสังคมสมัยใหม่ อันส่งผลต่อนิยามของความรักในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้หญิงผู้ทั้งเป็นแม่และภรรยา... เริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามกับค่านิยมเก่าที่บูชาเทิดทูนความรัก ทั้งความรักของพ่อแม่ ความรักของหนุ่มสาว ความรักของเพื่อน และจบลงอย่างชาญฉลาด ด้วยความตระหนักรู้ของตัวละครเอกว่า ไม่มีความรักใดจะไม่ปวดร้าว แต่ผู้จะเปลี่ยนความปวดร้าวนี้เป็นปิติสุขได้นั้นก็คือ ผู้มีความรักนั่นเอง (พระราชนิพนธ์คำนำ)

พระราชนิพนธ์แปล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้เขียนคือ ชวนหนี นักเขียนหญิงจีนร่วมสมัย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “หนังสือรัก” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2562