Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


แค่ใช้เวลาเป็น ไม่ต้องเก่งก็ไปได้ไกลกว่า (15 secrets successful people know about time management)

แค่ใช้เวลาเป็น ไม่ต้องเก่งก็ไปได้ไกลกว่า (15 secrets successful people know about time management)

… อย่าเสียเวลาไปกับการพยายามทำทุกอย่าง กำหนดภารกิจที่สำคัญที่สุด (Most Important Task) พอได้เป้าหมายแล้ว กำหนดว่าต้องทำอะไรบ้าง ต้องทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรก แล้วทำสิ่งนั้นก่อนเป็นลำดับแรกของวัน มีการศึกษาบอกว่าสมองจะปลอดโปร่งมีสมาธิที่สุดใน 2 ชั่วโมงแรกหลังจากตื่นนอน…

… เวลาเพิ่มไม่ได้ แต่พลังเพิ่มได้ โดยการทำงานสลับกับการหยุดพัก เพราะสมองทำงานแย่ลงถ้าไม่ได้พักเลย มีหลักการของโพโมโดโรบอกว่า ให้เพ่งสมาธิทำงาน 25 นาที แล้วพัก 5 นาที ลุกขึ้นยืน เคลื่อนไหวร่างกายหรือดื่มน้ำ แล้วค่อยกลับมาทำงานต่อ วนไปแบบนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูพลังงาน… (บางส่วนจากเคล็ดลับ)

หนังสือที่ผู้เขียนระดับ New York Times Bestseller “Kevin Kruse” ได้เปิดเผยและถ่ายทอด 15 เคล็ดลับ อาทิ พลังแห่ง 1,440 พลังแห่งการจัดลำดับความสำคัญ เลิกเขียน To Do Lists แต่แนะนำให้เขียนใน Calendar เลยว่าจะทำอะไร วิธีกำจัดนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง เครื่องมือลับในการทำงานให้ลุล่วงของริชาร์ด แบรนสัน จัดการอีเมลด้วยระบบ 3 2 1 ให้เหลือ 0 จัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ หลักการ Pareto 80 : 20 คำเล็ก ๆ 1 คำที่ทำให้ความสำเร็จทวีคูณ 3 คำถามจากฮาร์วาร์ดช่วยประหยัดเวลาสัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง เปลี่ยนยามเช้าเปลี่ยนชีวิต... เคล็ดลับพิเศษ 20 ข้อเกี่ยวกับเวลาและความสำเร็จ เคล็ดลับในการบริหารเวลาของมหาเศรษฐี นักกีฬาโอลิมปิก นักเรียน/นักศึกษาระดับท้อป นักธุรกิจ และ โบนัส 110 คำคมที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการบริหารเวลา

หนังสือเล่มหนึ่งจากหนังสือแนะนำ “การบริหารเวลา” เดือน พฤษภาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.1 ค167ค 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158.1 ค167ค 2561CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram