Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


ทำน้อยลง แต่ได้งานมากขึ้น ด้วยเคล็ดลับจากซีอีโอนักบริหารเวลา

ทำน้อยลง แต่ได้งานมากขึ้น ด้วยเคล็ดลับจากซีอีโอนักบริหารเวลา

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหา 5 ส่วน ส่วนที่ 1 สามแนวคิดหลัก คือ ตั้งเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญ ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์สุดท้าย และอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่สำคัญ ส่วนที่ 2 มีประสิทธิภาพในทุก ๆ วัน ช่วยให้มีวินัยในการลงมือทำงานสำคัญในระยะสั้นให้เสร็จ บทต่าง ๆ ในส่วนนี้เกี่ยวกับ กิจวัตรประจำวัน เดินทางอย่างปลอดภัย และการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ส่วนที่ 3 การพัฒนาทักษะเฉพาะตัวที่สำคัญต่อการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน อาทิ การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนชั้นยอด การพูดให้น่าประทับใจ ส่วนที่ 4 การบริหารความสัมพันธ์กับเจ้านายและลูกน้อง เพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลในการทำงาน คือ การบริหารทีม และการรับมือกับหัวหน้า ส่วนที่ 5 ใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ คือ เพิ่มตัวเลือกทางอาชีพให้มากที่สุด ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแต่ยึดมั่นในสิ่งเดิม ๆ บางอย่าง และ รักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว

หนังสือเล่มหนึ่งจากหนังสือแนะนำ “การบริหารเวลา” เดือน พฤษภาคม 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)658.4093 พ967ท 2561CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)658.4093 พ967ท 2561CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram