Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


มิยากุจิ เคล็ดลับจำแม่น เลิกซะที กับการหลงๆ ลืมๆ

มิยากุจิ เคล็ดลับจำแม่น เลิกซะที กับการหลงๆ ลืมๆ

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิค การจำที่ไม่น่าทำได้จริง การรู้จักคัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นออกมาจากข้อมูลมหาศาล การใช้เวลาในชีวิตในแต่ละวันให้มีเป้าหมายและเกิดประโยชน์เต็มที่ควบคู่กับการพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้น ผ่านเนื้อหา ดังนี้

บทที่ 1 ทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ด้วย "แนวคิด" อาทิ เทคนิคการจำแบบมิยากุจิจะพลิกชีวิตคุณ จากหน้ามือเป็นหลังมือ ไม่มีใครไม่เคยเจอกับปัญหา การแก้ไขปัญหาทำให้ชีวิตสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ความแตกต่างระหว่าง "คนที่สอบผ่าน" กับ "คนที่สอบไม่ผ่าน" ก่อนนอนให้จินตถึงภาพที่ทำให้รู้สึกดีที่สุดในหัว กำหนดว่าอะไรควรจำ อะไรไม่ควรจำ…

บทที่ 2 เอาชนะอุปสรรคด้วย "เทคนิคการจำ" อาทิ ทำไมเทคนิคการจำแบบมิยากุจิ จึงช่วยให้จดจำข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ จุดอ่อนเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเทคนิคการจำแบบมิยากุจิ "9 Steps" สู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการจำแบบมิยากุจิ เพื่อทำเป้าหมายให้เป็นจริง แปลงสิ่งที่จะจำให้เป็นภาพ บีบเค้นสิ่งที่อยากจำออกมาให้เหลือ 80% ตราตรึงเป้าหมายในใจ นึกเรื่องราวที่อยากจำ นึกเชื่อมโยงให้เป็นภาพ พร้อมกับการฝึกปฏิบัติ…

บทที่ 3 "เทคนิคการอ่าน" ที่ทำให้อ่านหนังสือไม่ถนัดได้อย่างราบรื่น อาทิ กับดัก 8 อย่างที่ทำให้คนอ่านหนังสือตกหลุมพรางได้ง่าย กำหนดเป้าหมายในการอ่านให้ชัดเจน การดูส่วนที่สำคัญซ้ำไปซ้ำมาหลาย ๆ รอบ ทำให้ความทรงจำติดแน่นยิ่งขึ้น Memory Reading ช่วยเก็บเกี่ยวความรู้ที่อยากจะจำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น สร้าง Work Flow ในการอ่าน แชร์ความรู้ที่สั่งสมมาผ่านทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊ก ปรับเปลี่ยนวธีการอ่านให้เข้ากับประเภทหนังสือ…

บทที่ 4 "เทคนิคการบริหารเวลา" ไม่ได้สูญเปล่า อาทิ เทคนิคการบริหารเวลาถูกคิดค้นขึ้นมาให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทันที เมื่อไรที่นอนไม่พอ ต้องลดปริมาณอ่านหนังสือลง 20% อย่างเคร่งครัด สู่การเป็นยอดนักบริหารเวลา สั่งสมประสบการณ์ความสำเร็จเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง ทำแค่ 3 วันก่อน หยุดพักแล้ว ค่อยกลับมาเริ่มใหม่ ถ้าทำทุกอย่างให้เป็นกิจวัตร เป้าหมายต้องสำเร็จแน่นอน…

หนังสือเล่มหนึ่งจากหนังสือแนะนำ “กลยุทธ์พิชิตสอบ Final” เดือน เมษายน 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.14 ม581ม 2560IN REPAIR
Central Library (5th Floor)153.14 ม581ม 2560DUE 01-06-21LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram