Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


เทคนิคตั้งค่าสมองของคนที่ประสบความสำเร็จ (Train your brain for success)

เทคนิคตั้งค่าสมองของคนที่ประสบความสำเร็จ (Train your brain for success)

“จำคำศัพท์นับร้อย...ในเวลาไม่ถึง 3 นาที โน้มน้าวลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อ...โดยใช้เสียงหัวเราะของคุณ อ่านหนังสือได้เร็วและเข้าใจทันที...แม้ไม่มีพื้นฐานในเรื่องที่อ่าน จำชื่อคนได้อย่างแม่นยำไม่มีวันลืม...ด้วยการใช้อวัยวะในร่างกาย ทำให้สิ่งที่จินตนาการไว้กลายเป็นจริง...แค่ตั้งคำถามกับตัวเอง” อย่าคิดว่าคนที่ทำเรื่องแบบนี้ได้จะต้องเป็นคนเก่งหรือฉลาดสุด ๆ เพราะคนธรรมดา ๆ ก็สามารถทำได้ แค่รู้วิธีตั้งค่าสมองให้เป็น… (ปกหลัง)

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนนำเสนอเทคนิคให้รู้จักคิด จำ และพูดด้วยภาษาเดียวกับสมอง จนสามารถควบคุมสมองให้ช่วยทำเรื่องมหัศจรรย์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเรื่องการเรียน การทำงาน หรือชีวิตด้านต่าง ๆ ผ่านเนื้อหา บทนำ : ทำอย่างไรถึงจะทำลายสถิติได้ ส่วนที่ 1 พื้นฐานการเรียนรู้: การรื้อฟื้นความจำในทันที การอ่านอย่างฉลาด ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของการทำลายสถิติ: การตั้งเป้าหมายอันทรงพลัง การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ที่สุด การมีพื้นฐานที่ดีเยี่ยม การดูแลสมองเชิงรุก และ บทสรุป: นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาไปทำอะไรได้บ้าง

หนังสือเล่มหนึ่งจากหนังสือแนะนำ “กลยุทธ์พิชิตสอบ Final” เดือน เมษายน 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)153.14 ซ952ท 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)153.14 ซ952ท 2561CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram