อยู่ด้วยกันเพราะอยากอยู่ ไม่ใช่จำเป็นต้องอยู่ The Rules of Love

อยู่ด้วยกันเพราะอยากอยู่ ไม่ใช่จำเป็นต้องอยู่ The Rules of Love

หนังสือที่ผู้เขียน ริชาร์ด เทมพลาร์ (Richard Templar) นำเสนอความรักในเชิงจิตวิทยา ผ่านเนื้อหา การสร้างความรัก ความสัมพันธ์ มิตรภาพ ให้ยั่งยืนและมั่นคง รวมทั้งความสำเร็จในชีวิต ด้วยกฎต่าง ๆ 107 ข้อ จัดตามหมวดต่าง ๆ ดังนี้ กฎที่ว่าด้วยการแสงหาความรัก อาทิ เป็นตัวของตัวเอง ถ้าอยู่กับตัวเองแล้วทุกข์ ก็อย่าหวังว่าจะสุขในชีวิตคู่ เลือกคนที่ทำให้คุณหัวเราะได้ อย่าเอาประสบการณ์เก่ามาเหมารวม... กฎที่ว่าด้วยการรักษาความสัมพันธ์ต่อกัน อาทิ ทำตัวให้น่ารัก ยอมรับความแตกต่าง ถนอมทุกอย่างที่เหมือนไว้ ยกระดับการเอาใจ เงี่ยหูฟังเรื่องที่คู่ครองไม่ได้พูด ชีวิตคุณคุณเลือกเองทุกวัน... กฎว่าด้วยการแยกทางกัน อาทิ ฟังเสียงเตือนในตัวเรา มีศีลธรรมจรรยา... กฎว่าด้วยวงศ์วานว่านเครือ อาทิ พูดบางอย่างต้องห้ามพูด ไม่มีคำว่าไม่ว่างสำหรับคนที่เรารัก... กฎที่ว่าด้วยน้ำมิตร อาทิ อย่าตั้งกฎให้เพื่อนทำตาม จะเป็นเพื่อนใครทั้งทีจงเป็นเพื่อนแท้... และ กฎที่ว่าด้วยผู้คนที่คุณพานพบ อาทิ ผู้คนสำคัญกว่าข้าวของ ความรักมีน้ำหนักเท่ากับเวลา...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “หนังสือรัก” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.2 ท637อ 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158.2 ท637อ 2560CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 13