Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


เคมีรักระหว่างเรา

เคมีรักระหว่างเรา

จุดกำเนิดของหนังสือเคมีรักระหว่างเรา เป็นช่วงที่ผู้เขียนตั้งคำถามกับความรัก พยายามค้นหาความเป็นรูปธรรมให้กับสิ่งที่เป็นนามธรรม โดยการใช้วิทยาศาสตร์ที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นเครื่องมือ ด้วยหวังว่า จะช่วยแก้ปัญหาหัวใจที่เกิดขึ้นได้ เป็นกลไกแก้ปัญหาแบบสายเนิร์ด ข้อมูลในหนังสือได้เรียนรู้จากการอ่านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งถูกนำมาทวีตบอกเล่าภายใต้แฮชแท็ก #วิทย์โรแมนติก อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหลายเดือน จำนวนไลก์และแชร์ที่มากเกินความคาดหมายบอกให้ทราบว่า มีคนจำนวนมากที่ปั่นป่วนและตั้งคำถามกับความรักเช่นกันกับผู้เขียน จึงนำมาสู่การปั้นเนื้อหาทั้งจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สารคดี ข่าวทั่วไป ประวัติศาสตร์ บทภาพยนตร์ และความในใจ รวมออกมาเป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ และเวลาผ่านไปอีก 5 ปี ผู้เขียนจึงมีการเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ และเพิ่มเติมเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ชวนจิกหมอนยิ้มมากกว่าเดิม กลายเป็น Lovely Edition เล่มนี้... (คำนำ)

หนังสือที่ผู้เขียน แพทย์หญิง ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล อธิบายและให้ความเข้าใจความรักเชิงวิทยาศาสตร์ โดยมีเนื้อหา นิยามรัก โปรดส่งใครมารักฉันที รักแรกพบ ภาษารัก รักโรแมนติก จูบแรก รักผูกพัน 7 6 5 4 3 2 1 0 หนึ่งคนหลายใจ โหวง ๆ ที่อกซ้าย อยากลืมกลับจำ คนขี้เหงา รักนอกกรอบ Virtual Love และ กายวิภาค

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ความรัก” จัดแนะนำ ชั้น 2 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)177.7 ธ581ค 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)177.7 ธ581ค 2562DUE 01-06-21LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram