Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


ผู้หญิงไม่อธิบาย ผู้ชายเดาใจไม่เป็น (Sasshinai otoko setsumeishinai onna)

ผู้หญิงไม่อธิบาย ผู้ชายเดาใจไม่เป็น (Sasshinai otoko setsumeishinai onna)

หนังสือที่ผู้เขียน อิโอะตะ ทัตสึนะริ แนะนำเทคนิคที่ช่วยให้อ่านความรู้สึกนึกคิดของคู่สนทนาได้ไม่ว่าจะเป็นคนรัก เพื่อนร่วมงาน หรือ เจ้านาย แม้ว่าจะแตกต่างกันแค่ไหนก็ตาม เพื่อให้การสื่อสารมีความเข้าใจกัน ความสัมพันธ์ราบรื่น โดยถ่ายทอดผ่านเนื้อหาให้เรียนรู้ 4 ภาค ภาคพื้นฐาน เรียนรู้พื้นฐานความแตกต่างระหว่างผู้ชายและผู้หญิง อาทิ ผู้ชายเดาใจไม่เป็น ผู้หญิงไม่อธิบาย ผู้ชายใช้เหตุผล ผู้หญิงใช้อารมณ์ ผู้ชายให้ความสำคัญกับลำดับชั้น ผู้หญิงให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกัน... ภาคความรักและเซ็กส์ อาทิ ผู้ชายอยากเป็นคนรักคนแรก ผู้หญิงอยากเป็นคนรักคนสุดท้าย ผู้ชายชอบผู้หญิงที่ทุกคนชอบ ผู้หญิงชอบผู้ชายที่ตัวเองชอบ ผู้ชายอยากเป็นที่หนึ่ง ผู้หญิงอยากเป็นหนึ่งเดียว ผู้ชายต้องการคนรักในเวลาที่มีความสุข ผู้หญิงต้องการคนรักในเวลาที่หมดกำลังใจ ผู้ชายชอบชีวิตประจำวัน ผู้หญิงชอบวันครบรอบ ผู้ชายไม่เข้าใจความแตกต่าง ผู้หญิงไม่สนใจความแตกต่าง... ภาคการแต่งงานและครอบครัว อาทิ ผู้ชายสะสมของที่ใช้งานไม่ได้ ผู้หญิงไม่ยอมทิ้งของที่น่าจะยังใช้งานได้ ผู้ชายทำอะไรได้ทีละอย่าง ผู้หญิงทำหลายอย่างพร้อมกันได้... และ ภาคการทำงานและที่ทำงาน อาทิ ผู้ชายอยากก้าวหน้า ผู้หญิงอยากได้รับความสบายใจ ผู้ชายให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ ผู้หญิงให้ความสำคัญกับกระบวนการ ผู้ชายอยากรวบรัด ผู้หญิงอยากแจกแจงรายละเอียด...

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ความรัก” จัดแนะนำ ชั้น 2 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)158.2 ท343ผ 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)158.2 ท343ผ 2560DUE 01-06-21LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram