LOVE ก้าวไปให้ถึงรักแท้

LOVE ก้าวไปให้ถึงรักแท้

ผลงานของท่าน ว. วชิรเมธี โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่
ภาค 1 ความรัก วิชาของหัวใจ
ภาค 2 สุข-ทุกข์ เพราะรัก
ภาค 3 คู่สร้าง-คู่สม
ภาค 4 รักแท้คือกรุณา
และ ภาคพิเศษ คำถามของความรัก

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “หนังสือรัก” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)177.7 ว111ก 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)177.7 ว111ก 2560CHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 288