Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


อิคิไก : วิถีชีวิตเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่น (Ikigai)

อิคิไก : วิถีชีวิตเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่น (Ikigai)

อิคิไก (Ikigai) คำ ๆ นี้ เป็นแนวคิดของชาวญี่ปุ่น ซึ่งหมายถึง ความสุขอันเกิดจากการมีอะไรให้ทำตลอดเวลา และสิ่งนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่อธิบายว่าเหตุใดคนญี่ปุ่นจึงมีอายุยืน โดยเฉพาะประชากรบนเกาะโอกินะวะ (บทนำ)

ผลงานที่ได้รับการแปลถึง 42 ภาษา นำเสนอเนื้อหา อิคิไก... ถ้อยคำอันเป็นปริศนา หลักปรัชญาอิคิไก: ศิลปะแห่งการชราภาพอย่างอ่อนเยาว์อยู่เสมอ เคล็ดลับต้านชรา: สิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำวันที่นำไปสู่ชีวิตอันยืนยาวและเป็นสุข จากโลโกเทอราปีถึงอิคิไก: หาจุดมุ่งหมายของชีวิตให้เจอเพื่อชีวิตอันยืนยาวและเป็นสุข มีสมาธิกับทุกสิ่งที่ทำ: วิธีเปลี่ยนงานและเวลาว่างเป็นพื้นที่แห่งการเติบโต ปรมาจารย์ด้านอายุยืน: คำบอกเล่าจากผูมีอายุยืนที่สุดทั้งในโลกตะวันออกและตะวันตก แรงบันดาลใจจากศตวรรษิกชน: ประเพณีและคติพจน์ประจำใจของหมู่บ้านโอะกิมิเพื่อการมีชีวิตอันยืนยาวและเปี่ยมสุข อาหารแบบอิคิไก: บรรดาผู้อายุยืนที่สุดในโลกกินและดื่มอะไรกัน การเคลื่อนไหวร่างกายเบา ๆ ทำให้อายุยืน: การออกกำลังกายของโลกตะวันออกส่งผลดีต่อสุขภาพและการมีอายุยืน มีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และวะบิซะบิ: วิธีเผชิญปัญหาและความเปลี่ยนแปลงในชีวิตโดยไม่แก่ชราเพราะเครียดและกังวล และ อิคิไก ศิลปะแห่งการใช้ชีวิต

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สุขภาพดีปีใหม่” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)613 ก453อ 2561CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)613 ก453อ 2561CHECK SHELVES
Medicine LibraryWM460.5.R3 ก453อ 2561CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram