Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  OAR Recommended Books


อิคิไก : วิถีชีวิตเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่น (Ikigai)

อิคิไก : วิถีชีวิตเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่น (Ikigai)

อิคิไก (Ikigai) คำ ๆ นี้ เป็นแนวคิดของชาวญี่ปุ่น ซึ่งหมายถึง ความสุขอันเกิดจากการมีอะไรให้ทำตลอดเวลา และสิ่งนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่อธิบายว่าเหตุใดคนญี่ปุ่นจึงมีอายุยืน โดยเฉพาะประชากรบนเกาะโอกินะวะ (บทนำ)

ผลงานที่ได้รับการแปลถึง 42 ภาษา นำเสนอเนื้อหา อิคิไก... ถ้อยคำอันเป็นปริศนา หลักปรัชญาอิคิไก: ศิลปะแห่งการชราภาพอย่างอ่อนเยาว์อยู่เสมอ เคล็ดลับต้านชรา: สิ่งเล็กน้อยในชีวิตประจำวันที่นำไปสู่ชีวิตอันยืนยาวและเป็นสุข จากโลโกเทอราปีถึงอิคิไก: หาจุดมุ่งหมายของชีวิตให้เจอเพื่อชีวิตอันยืนยาวและเป็นสุข มีสมาธิกับทุกสิ่งที่ทำ: วิธีเปลี่ยนงานและเวลาว่างเป็นพื้นที่แห่งการเติบโต ปรมาจารย์ด้านอายุยืน: คำบอกเล่าจากผูมีอายุยืนที่สุดทั้งในโลกตะวันออกและตะวันตก แรงบันดาลใจจากศตวรรษิกชน: ประเพณีและคติพจน์ประจำใจของหมู่บ้านโอะกิมิเพื่อการมีชีวิตอันยืนยาวและเปี่ยมสุข อาหารแบบอิคิไก: บรรดาผู้อายุยืนที่สุดในโลกกินและดื่มอะไรกัน การเคลื่อนไหวร่างกายเบา ๆ ทำให้อายุยืน: การออกกำลังกายของโลกตะวันออกส่งผลดีต่อสุขภาพและการมีอายุยืน มีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และวะบิซะบิ: วิธีเผชิญปัญหาและความเปลี่ยนแปลงในชีวิตโดยไม่แก่ชราเพราะเครียดและกังวล และ อิคิไก ศิลปะแห่งการใช้ชีวิต

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “สุขภาพดีปีใหม่” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2563


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (4th Floor)613 ก453อ 2561CHECK SHELVES
Central Library (4th Floor)613 ก453อ 2561DUE 01-06-21
Medicine LibraryWM460.5.R3 ก453อ 2561DUE 01-06-21LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram