เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้

เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้

... ตรุษจีนเป็นเทศกาลสำคัญและคึกคักที่สุดของจีนทั่วทุกหมู่เหล่า นอกจากเผ่าธิเบต ไป๋ ไต (ไท) และเผ่าอื่นอีกหลายเผ่าแล้ว ชนกลุ่มน้อยนอกนั้นล้วนมีเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ร่วมกับชาวจีนทั้งสิ้น...

... ในเทศกาลตรุษจีน ชาวบ้านนิยมแขวนภาพเทพแห่งอายุวัฒนะ ก็เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของว่านเหนียน อนึ่งปัจจุบันคำว่า ว่านเหนียนลี่ หมายถึง ปฏิทินร้อยปี (หรือมากกว่าร้อยปี) ของจีน นี่คือที่มาของคำว่า ชุนเจี๋ย (ตรุษวสันต์) แม้จะเป็นนิทาน แต่ก็สะท้อนให้เห้นความจริงเรื่องการศึกษาด้านการทำปฏิทินของจีนได้เป็นอย่างดี... (ข้อความบางตอนจาก บทที่ 13 ตรุษจีน : ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หน้า 133-182)

หนังสือที่ผู้เขียน ถาวร สิกขโกศล ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมไทย-จีน ได้รวบรวมจากงานที่เขียนในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม มีการค้นคว้าในปรับปรุงเพิ่มเติมและเขียนใหม่ เพื่อให้เทศกาลสำคัญและเทศกาลเก่าที่น่าสนใจครบทั้ง 12 เดือน โดยนำเสนอเนื้อหา เทศกาลจีนคืออะไร เปิดประตูสู่เทศกาลจีน ฤดูกาล ปฏิทิน กับเทศกาลจีน วิวัฒนาการของเทศกาลจีน องค์ประกอบของเทศกาลจีน เทศกาลจีนในไทย แนวทางการศึกษาเทศกาลจีน การเซ่นไหว้ในเทศกาลจีน และ เทศกาลจีนในเดือนต่าง ๆ เช่น ตรุษจีน : ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เทศกาลดอกไม้ในเดือนยี่ เทศกาลชุนเฟิน สารทจีน ไหว้พระจันทร์ ฉงหยาง กินเจ เซี่ยหยวน ฯลฯ

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ตรุษจีน เทศกาลและวัฒนธรรมจีน” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2562


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 88938CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)390.0951 ถ332ทDUE 31-08-21
Central Library (5th Floor)390.0951 ถ332ทDUE 31-08-21
Architecture Library (Quiet Zone)390.0951 ถ332ทCHECK SHELVES
Arts Library : Reserve at Mahachakri Sirindhorn Bld.ท GT4883.A2 ถ227ทCHECK SHELVES
Arts LibraryGT4883.A2 ถ227ทCHECK SHELVES

updated by Sumal Chausaraku

views 23