Home  /  OAR Recommended Books


Happiness สุขที่นี่ เดี๋ยวนี้

ผลงานเขียนเกี่ยวกับความสุข โดย ว. วชิรเมธี ที่รวบรวมเนื้อหาธรรมะบรรยายจากหลายวาระและโอกาส นำเสนอสัจธรรมแห่งความสุข ทุกข์อยู่ที่ไหน... สุขอยู่ที่นั่น ศิลปะแห่งความสุข และ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง ด้วยพรดี 4 ประการ พร้อมคาถาอารมณ์ดีเป็นบทส่งท้าย

หนังสือเล่มหนึ่งจากหลายเล่มในนิทรรศการหนังสือแนะนำ “ความสุข (Happiness)” จัดแนะนำ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือน มกราคม 2562