สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสวนาออนไลน์ Librarian and Generative AI "ผู้ช่วยสมองไว ให้เธอช่วยอะไรดี"


Librarian and Generative AI "ผู้ช่วยสมองไว ให้เธอช่วยอะไรดี"

ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ Librarian & Generative AI ผู้ช่วยสมองไว ให้เธอช่วยอะไรดี” ผ่าน Zoom meeting

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.-11.30 น.

คุยสบายๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรห้องสมุด แบ่งปันประสบการณ์ทำงานร่วมกับ AI

นำโดย
รศ.ดร.วีระ เหมืองสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมด้วย ทีมบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

ชวนหาคำตอบว่า AI ทำงานอย่างไร? / เราจะทำงานตามหลักปฏิบัติที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศไว้อย่างไร? / ใช้ AI อย่างไรให้รู้เท่าทัน? / บทบาทของ AI กับห้องสมุดในฐานะผู้ช่วยบรรณารักษ์ / คุยกับ AI เงียบๆ ให้งานเสร็จเพียบทำอย่างไร / แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทดลองให้ AI ช่วยทำงานเอกสาร งานผลิตเนื้อหา งานวิเคราะห์ สถิติ บรรณานุกรม เอกสารวิชาการ และผู้ช่วยทำงานวิจัย และอื่นๆ

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ; https://forms.office.com/r/S4snSD2zi2

กำหนดการ ; https://www.car.chula.ac.th/gdln_detail.php?id=6

Updated by Tinnakorn Chatchaval

Date: 18 September 2023

views 549