เสวนาออนไลน์ Librarian and Generative AI "ผู้ช่วยสมองไว ให้เธอช่วยอะไรดี"

ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาออนไลน์ Librarian & Generative AI ผู้ช่วยสมองไว ให้เธอช่วยอะไรดี”
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.-11.30 น.
คุยสบายๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรห้องสมุด แบ่งปันประสบการณ์ทำงานร่วมกับ AI
นำโดย รศ.ดร.วีระ เหมืองสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วย ทีมบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

ชวนหาคำตอบว่า AI ทำงานอย่างไร? / เราจะทำงานตามหลักปฏิบัติที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศไว้อย่างไร? / ใช้ AI อย่างไรให้รู้เท่าทัน? / บทบาทของ AI กับห้องสมุดในฐานะผู้ช่วยบรรณารักษ์ / คุยกับ AI เงียบๆ ให้งานเสร็จเพียบทำอย่างไร / แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทดลองให้ AI ช่วยทำงานเอกสาร งานผลิตเนื้อหา งานวิเคราะห์ สถิติ บรรณานุกรม เอกสารวิชาการ และผู้ช่วยทำงานวิจัย และอื่นๆ

Date & Time

กำหนดการเสวนาผ่าน Zoom meeting

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.-11.30 น.

09.30​ ​     กล่าวต้อนรับผู้ร่วมเสวนา แนะนำวิทยากร และเชิญชวนผู้เข้าฟังเสวนาทำกิจกรรม

09.40​​     นำการเสวนาโดย รศ.ดร.วีระ เหมืองสิน

            ▪ รู้จัก ‘ปัญญาประดิษฐ์’ (Generative AI) อย่างไร จึงใช้งานได้อย่างรู้เท่าทัน

            ▪ บทบาทของ AI ต่องานห้องสมุด

            ▪ เมื่อหอสมุดกลางให้ AI เป็นผู้ช่วยทำงาน

            ▪ แนะนำเครื่องมือ AI ที่ตอบสนองงานห้องสมุด

10.25​​      บรรณารักษ์กับการใช้ AI กล้าเริ่มต้น ชีวิตเริ่มง่าย

            ▪ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบรรณารักษ์ที่ทดลองใช้ AI ช่วยงาน

            ▪ ข้อดี ข้อควรระวัง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ใช้งาน

11.10-11.30​      อภิปรายกับผู้ร่วมกิจกรรม และตอบข้อซักถามโดยวิทยากร


*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Who Should Attend

ยินดีต้อนรับบุคลากรห้องสมุด และผู้สนใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทดลองใช้ AI สำหรับงานห้องสมุด

Application Process

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม https://forms.office.com/r/S4snSD2zi2

<<<< Back

updated by Tanatas Wittayagorn

views 1001