สำนักงานวิทยทรัพยากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาและบริหารจัดการโปรแกรม ระดับ P6 (1อัตรา)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาและบริหารจัดการโปรแกรม ระดับ p6 สังกัดกลุ่มภารกิจพัฒนาและบริหารจัดการโปรแกรม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา
Downloads


ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง https://careers.chula.ac.th/recruit/home
และสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร. 02-218-2905 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 หรืออีเมล pim.k@car.chula.ac.th ในวันและเวลาทำการ ( 08.00-17.00 น.)

updated by Sumal Chausaraku

views 74