ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ วุฒิปริญญาโท

ตำแหน่ง ตำแหน่งบรรณารักษ์ ระดับ p7 สังกัดกลุ่มภารกิจส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
Downloads


ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง https://careers.chula.ac.th/recruit/home
และสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร. 02-218-2905 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 หรืออีเมล pim.k@car.chula.ac.th ในวันและเวลาทำการ ( 08.00-17.00 น.)

updated by Pim Kongma

views 503