Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  Career   /  Job Detail


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 วุฒิปริญญาตรี ( 1 อัตรา )

สำนักงานวิทยทรัพยากร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 วุฒิปริญญาตรี สังกัดฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
    Downloads

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2
และสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร. 02 218 - 2905 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ ( 08.00-17.00 น.)