Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleHu shi du shu yu zuo ren / Hu shi
Imprint Bei jing : Guo ji wen hua chu ban gong si, 2013
Descript-

SUMMARY

Ben shu jing xin bian xuan le hu shi zai dang shi ji yin qi hen da fan xiang de san wen sui bi zhi jing yao, Zhang xian qi zhi xue, Wei ren, Chu shi de da shi feng fan, Yi hai yuan yi ge zhen shi de hu shi. Da ban ge shi ji li, Hu shi yi zhi bei shou zheng yi, Dan zhei bing bu fang ai ta zuo wei yi ge wei da de xue zhe, Wen hua xue jia, Si xiang jia de li shi di wei


880-03 Hu shi (1891-1962) 880-03/$1 胡适 (1891-1962)

LOCATIONCALL#STATUS
Confucius Institute LibraryC52/34CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram