Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleQing ting wei lai de sheng yin : "bei da pei wen bei"quan guo qing shao nian chuang yi xie zuo da sai you xiu zuo pin. Di 4 ji / Cao wen xuan zhu bian
Imprint Beijing : Bei jing da xue chu ban she, 2017
Edition Di 1 ban
Descript 2 vol.(593 p.); 23cm

Zuo wen -- Zhong xue -- Xuan ji. 作文 -- 中学 -- 选集.

LOCATIONCALL#STATUS
Confucius Institute LibraryH194.5/1CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram