Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleZhu guang qian du shu yu zuo ren / Zhu guang qian
Imprint Bei jing : Guo ji wen hua chu ban gong si, 2014
Descript-

SUMMARY

Zhu guang qian xue guan zhong xi, Bo gu tong jin, Shi wo guo xian dang dai zui fu sheng ming bing ying de chong gao guo ji sheng yu de mei xue da shi. Ta de wen xue zuo pin tie jin sheng huo, Bu jin han you feng fu de wen xue jia zhi, Hai bao han zhe dui qing nian yi dai de jiao dao he qi wang. Ta zai dui qi ta wen xue zuo pin de ping jia shi, You qian ru shen di yin ling qing nian yi dai ling l่ue du shu de shen yuan yi yi, Yi ji zuo ren de zhen zheng jia zhi. Ben shu zi liao xiang shi, Zhun que di chuan da zhe"heng, Tian, Cheng, Yong", "yi chu shi de jing shen, Zuo ru shi de shi ye"de zhu shi jing shen


LOCATIONCALL#STATUS
Confucius Institute LibraryC52/31CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram