Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

TitleSu shi qi ren / Feng ji cai zhu
Imprint Beijing : Zuo jia chu ban she, 2008
Edition Xiu ding ban
Descript 145 p. : illustrations ; 23 cm

Duan pian xiao shuo -- Xiao shuo ji -- Zhong guo -- Dang dai . 短篇小说 -- 小说集 -- 中国 -- 当代.

LOCATIONCALL#STATUS
Confucius Institute LibraryI247.7/200CATALOGINGLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram