Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleการวิจัยเบื้องต้นด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม / เสกสัณ เครือคำ
Imprintนครปฐม : คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, 2562
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Descript 200 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

CONTENT

ความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของการวิจัย -- จริยธรรมในการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ -- สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัย -- สถิติเพื่อการทดสอบสมมติฐานการวิจัย


อาชญาวิทยา -- วิจัย กระบวนการยุติธรรม -- วิจัย

LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)364.072 ส888ก 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)364.072 ส888ก 2562CHECK SHELVES

Chulalinet's Book Delivery Request
LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram