Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

Titleแผนธุรกิจคาเฟ่ชาใส่เนื้อผลไม้ / ศิริธัช พุฒิเลอพงศ์=Business Plan of fresh fruit tea Cafe / Sirithat Phutiloephong
Imprint 2561
Descript - หน้า, ตาราง

SUMMARY

แผนธุรกิจคาเฟ่ชาใส่เนื้อผลไม้ Teaory นี้จัดทำขึ้นมาเพื่อศึกษา และประเมินผลตอบแทนการดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวความคิดมาจากความกระแสนิยมด้านสุขภาพในไทย ทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งนักเรียนนักศึกษา จนไปถึงพนักงานออฟฟิศหันมาสนใจสุขภาพผ่านการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และการออกกำลังกาย โดยการรับประทานเครื่องดื่มชาใส่เนื้อผลไม้ถือว่าเป็นเครื่องดื่มทางเลือกสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ ที่ต้องการรับประทานผลไม้ในรูปแบบของเครื่องดื่มชา และได้ประโยชน์ไม่ต่างจากการรับประทานผลไม้ในรูปแบบเดิม ซึ่งถึงแม้ปัจจุบันเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีจำหน่ายในท้องตลาดมากขึ้น แต่นั่นก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ความ ต้องการของผู้บริโภคได้หมด จากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ผู้บริโภคต้องการทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น และ เนื่องด้วยการแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่มชาใส่เนื้อผลไม้ยังอยู่ที่ระดับไม่สูงมาก การตั้งธุรกิจคาเฟ่ชาใส่เนื้อผลไม้ในบริเวณย่านธุรกิจ และใกล้แหล่งที่พักอาศัยจึงยังมีโอกาสที่ดีอยู่ ร้าน Teaory จัดตั้งขึ้นที่สุขุมวิท 39 บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า เป้าหมายที่ต้องการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่อาศัย หรือทำงานในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งทางร้านนำเสนอเครื่องดื่มชาใส่เนื้อผลไม้ที่สามารถเลือกชาและผลไม้ได้ด้วยตัวเอง โดยใช้เงินลงทุนเริ่มแรกจำนวน 1.5 ล้านบาทมีอายุการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจำนวน 5 ปีจากผลการประเมินการลงทุนสามารถสรุปได้ว่า โครงการนี้ มีความน่าสนใจในการลงทุนด้วย มูลค่าปัจจุบันสุทธิของทั้งโครงการจำนวน 3,614,589 บาท อัตราผลตอบแทนเท่ากับ 76% และระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 1.34 ปี จึงแสดงให้เห็นว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจน่าสนใจที่จะลงทุน
The purpose of Business Plan of fresh fruit tea Cafe is to study and evaluate the rate of return of the fresh fruit tea. This idea is generated from the health trends in Thailand. Because of this trend Make a new generation of people, students and office staff turned their attention to take care health by eating healthy food and doing some exercises. Fresh fruit tea is an alternative drink for health person who want to eat fruit in the form of tea drinks and get benefit as eating fruits in the same way. Although a lot of healthy Drinks are currently selling in the market, it cannot fulfill all customers' needs. As there seems to be a trend of changing in social structure and lifestyle, many people have shifted towards eating out more than cooking at home. With the quite low intensity of competitive rivalry of the fresh fruit tea. So there is still a good opportunity to setting up a new fresh fruit tea café in the business area and near the residence. Teaory café is located is at Sukhumvit 39, near the Phrom Phong BTS station to satisfy the target customers who live or working nearby.This café offers fresh fruit tea that can choose tea and fruit by yourself.From the feasibility study, this project requires the initial investment amounting to 1.5 million baht. With the 5 years period study, the net present value is 3,614,589 baht, the internal rate of return is 76% and payback period is 1.34 years. Therefore, this business is attractive for the investment.


LOCATIONCALL#STATUS
Chula Business School Library : Special Project60816217LIB USE ONLYLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram